ჩვენს შესახებ                  

                        კომპანიის პროფილი და მოქმედების სფერო 
                                 

         კომპანია   "მეტეორი"    შეიქმნა   2006   წელს.   დაარსების   დღიდანვე
ფირმის  ძირითადი  საქმიანობის   სფეროა   რძისა  და  რძის  პროდუქტების
(ასევე სხვადასხვა კვების პროდუქტების)ექსპორტ-იმპორტი საქართველოში.
 
აღნიშნული  პროდუქციის  შეძენა-რეალიზაცია  რეგულარულად  წარმოებს
მთელი  წლის   განმავლობაში.   კომპანია  "მეტეორი"   ფლობს   ამ  სფეროში
კავკასიის  ბაზრის  სოლიდურ  ნაწილს.

 

 შპს "მეტეორის" მისამართი:     საქართველო, თბილისი, 0153

                                                   სარაჯიშვილის გამზირი № 6

                                                            ტელ./ფაქსი (995 32) 2 62 37 01

                                                   E-mail: meteor_drymilk@yahoo.com